1

Temat: Rodzaje rodzicielstwa zastępczego

Czy wiecie jaki charakter opieki nad dziećmi może realizować rodzina zastępcza?

Rodzicielstwo zastępcze jest zupełnie inną formą opieki niż adopcja, która oznacza przysposobienie dziecka na całe życie. Przy adopcji staje się ono formalnie członkiem rodziny, jak biologiczne, natomiast rodzicielstwo zastępcze przybiera różne formy, a za opiekę nad dziećmi w takiej rodzinie można otrzymywać wynagrodzenie (w 2023 roku nie niższe niż kwota 4100 zł).

Jest wiele rodzajów rodzin zastępczych, a każda z nich świadczy nieco inną formę pomocy:

- rodzina zastępcza spokrewniona - zakładają ją bliskie dzieciom osoby po śmierci rodziców lub odebraniu im praw rodzicielskich, np. starsze rodzeństwo lub dziadkowie.

- rodzina zastępcza zawodowa - opiekuje się 2-4 dzieci, a rodzic rezygnujący z pracy zawodowej pobiera wynagrodzenie za zawodową opiekę nad dziećmi.

- rodzina zastępcza niezawodowa - mogą ją tworzyć dalsi członkowie rodziny dzieci lub osoby niespokrewnione, jednak żaden z rodziców nie otrzymuje wynagrodzenia za opiekę (nie należy mylić wynagrodzenia z różnymi formami pomocy rodzinie zastępczej).

- rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna - rodzina wychowuje dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi, podejmuje się też opieki nad małoletnimi matkami z dziećmi, a rodzic rezygnujący z życia zawodowego pobiera wynagrodzenie zawodowego opiekuna.

- pogotowie rodzinne - tymczasowy dom dla dzieci w kryzysowych sytuacjach, np. odebranych z porodówki lub ze swoich rodzinnych domów w wyniku interwencji. Dzieci pozostają w nim do czasu uregulowania ich prawnej sytuacji, a zastępczy rodzic otrzymuje wynagrodzenie opiekuna.

- rodzinny dom dziecka - przyjmuje do ośmiorga dzieci, a jedno z rodziców decyduje się zrezygnować z życia zawodowego na rzecz zawodowej opieki nad dziećmi, za co otrzymuje wynagrodzenie.

- rodzina pomocowa - wspiera tymczasowo rodzinę zastępczą, gdy opiekunowie nie mogą pełnić swoich obowiązków (urlop, pobyt w szpitalu, wyjazd), zwykle zabierają do siebie dzieci na ten czas - maksymalnie do 2 miesięcy.
Co myślicie o takiej organizacji pomocy dla dzieci znajdujących się w kryzysowej sytuacji i pozbawionych możliwości wychowywania się we własnym domu rodzinnym?

2

Odp: Rodzaje rodzicielstwa zastępczego

Myślę, że to jest źle zorganizowane, przede wszystkim wynagrodzenie za zajmowanie się cudzymi dziećmi jest zbyt niskie. Ile zarobiłaby przez miesiąc niania tylko przez 8 godz. dziennie w tym samym czasie? A  rodzicem zastępczym się jest przez 24 godz. na dobę.... 4100 zł dzielone przez 30 dni to 136,66 zł na dzień... Kto chciałby poświęcać się za taką kwotę...?

3

Odp: Rodzaje rodzicielstwa zastępczego

Myślę, że dzieci porzucone przez własnych rodziców są już na starcie swojego życia jakoś naznaczone - trudno nie domyślać się, jak to wpływa na ich poczucie własnej wartości i myślenie o przyszłości...  W mojej rodzinie był przypadek, że adoptowano dziecko z domu dziecka, ok. 3-letnie i przez pierwsze lata trzeba było je "naprawiać" pod względem psychicznym - już takie małe dziecko miało zachowania asocjalne, więc co pomyśleć o starszych dzieciach, których pełno w domach dziecka? Osoby, które decydują się na bycie rodziną zastępczą to odważni ludzie...

4

Odp: Rodzaje rodzicielstwa zastępczego

Mnie najbardziej przekonuje ta rodzina pomocowa, tak to mogłabym na jakiś krótszy czas wziąć dzieci, a nie wiązać się umowami na lata...