1. Wszelkie posty zmierzające do reklamowania produktów lub konkurencyjnych stron internetowych będą usuwane.
  2. Treści wpisywane w zasoby serwerów urodaizdrowie.pl przez uczestniczące w dyskusji osoby są traktowane na zasadzie współautorstwa Redakcji i Użytkownika.
  3. Redakcja nie ma prawa sprzedaży treści dyskusji na forach dyskusyjnych urodaizdrowie.pl
  4. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów wpisanych przez Użytkownika treści, szczególnie jeśli dotyczą one naruszenia szeroko rozumianych interesów Użytkowników, Redakcji lub osób trzecich.
  5. Redakcja nie realizuje żadnych przychodów wynikających z faktu wpisania wiadomości na forach urodaizdrowie.pl; Nie powstają w ten sposób żadne zobowiązania majątkowe.