1

Temat: Podwyżka renty socjalnej

Sejm zajmuje się projektem podwyżki renty socjalnej. Świadczenie ma wzrosnąć aż trzykrotnie! Dzięki temu zostanie zrównane z najniższą krajową. Zamiast 1588,44 zł brutto będzie wynosić 4300 zł brutto.

Renta jest przyznawana osobom niepełnosprawnym i czasowo lub trwale niezdolnym do pracy.
Mogą ją dostać jedynie te osoby, których choroba rozpoczęła się:
- przed ukończeniem 18-go roku życia,
- w trakcie nauki w szkole lub studiów, ale przed skończeniem 25. roku życia,
- w czasie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

2

Odp: Podwyżka renty socjalnej

Czyli kolejny powód do podwyżek cen... U nas od razu w sklepach cuda się dzieją po takich wiadomościach że ktoś coś więcej dostał.

3

Odp: Podwyżka renty socjalnej

Uważam, że skutki podniesienia renty socjalnej będą korzystne społecznie. Grupa osób najbardziej w mojej opinii wykluczonych społecznie uzyska dodatkowe środki, co bez wątpienia umożliwi im lepsze leczenie i rehabilitację, poprawiając funkcjonowanie. Można też opłacić choćby usługi opiekuńcze. Trudno krytykować podwyżkę świadczeń dla osób znajdujących się często w dramatycznej sytuacji życiowej. Jednak od lat zajmuję się wspieraniem osób z bardzo poważnymi niepełnosprawnościami i wiem, że danie im pieniędzy do ręki to nie jedyna rzecz, jakiej potrzebują.