Jak stworzyć biznesplan? | Wszystko dla zdrowia i urody, porady kulinarne

Jak stworzyć biznesplan?

23 marca 2023, dodał: EKSPERTKA
Artykuł zewnętrzny

Share and Enjoy !

Shares

Biznesplan obejmuje zagadnienia, które  pomogą Wam w dotarciu do założonych celów. Jest on niezbędny do założenia firmy oraz jej rozwoju. Ponadto pozwala na weryfikację planów pod kątem ich powodzenia. Zobaczcie co jeszcze warto wiedzieć o biznesplanie oraz jak się za niego zabrać.

Co to takiego?

Można go określić mapą potrzeb firmy. Jest swego rodzaju przygotowaniem do otworzenia oraz prowadzenia przedsiębiorstwa. Znacznie ułatwia podejmowanie jakichkolwiek decyzji biznesowych. Nakierowuje na konkretne cele, działania i pokazuje przebieg całej drogi – od założenia, do końcowego celu.

Stworzenie i przeanalizowanie biznesplanu:

 • pokaże jakie macie oczekiwania
 • nakreśli cele
 • ukaże podstawy biznesu oraz jakie należy podjąć dalsze kroki
 • pomoże oszacować szanse na sukces
 • zweryfikuje Wasze oczekiwania od przyszłych klientów
 • pomoże sprawdzić Wasze kwalifikacje
 • ukaże słabe i mocne strony przedsięwzięcia
 • wyliczy czas potrzebny na rozwój
 • nakreśli budżet

Praca nad takim planem polega na analizie poszczególnych zagadnień. Pamiętajcie, że biznesplan jest niezbędny do stworzenia firmy. Ponadto, bardzo często jest wymagany przy procesie składania dokumentów. Nie kopiujcie gotowych biznesplanów, ponieważ Wasz musi być dobrze przemyślany, rzetelny i przede wszystkim dotyczyć konkretnego pomysłu.

Bądź SMART

Jeżeli już zdecydowaliście się na własny biznes, pora porządnie rozszerzyć jego ramy działania.

Na początek odpowiedzcie sobie na pytania:

 • jaka praca sprawi Wam przyjemność?
 • czym chcecie się zajmować?
 • co potraficie robić najlepiej?
 • na czym będzie polegała Wasza firma?
 • na jakim obszarze będziecie działać?
 • jakie chcecie osiągnąć korzyści?
 • co możecie zaoferować klientom?
 • czym wyróżnicie się na rynku?
O celach biznesowych często mówi się, że trzeba być SMART. To skrót pochodzący od angielskich słów:
S – Specific, czyli konkretny, szczegółowy
M – Measurable, czyli mierzalny
A – Achievable, czyli osiągalny
R – Relevant, czyli istotny
T – Time-based, czyli określony w czasie.

Zróbcie rozeznanie wśród znajomych, zbierzcie opinie o Waszym pomyśle. Jest to pierwszy krok do weryfikacji rynku. Być może Wasze otoczenie, to również przyszli klienci? Dzięki temu nabierzecie dystansu do sprawy i będziecie mogli ponownie przemyśleć zamysł. Poproście ich o szczere opinie, nakreślenie wad i zalet pomysłu, zapiszcie pomysły na zmiany oraz akceptowalny zakres cenowy.

Krok po kroku

Jeżeli przebrnęliście przez te etapy, pora zaplanować dalsze kroki. Zastanówcie się nad sprzedażą. Czy wiecie co będzie stanowić źródło dochodów? Jakie usługi lub produkty zamierzacie sprzedawać? Czym wyróżnicie się na rynku? Co sprawi, że klienci wybiorą Waszą firmę?

Ważna jest również kampania marketingowa. Koniecznie przeanalizujcie wszystkie kanały społecznościowe. Wybierzcie najbardziej Wam odpowiadający. Zróbcie rozeznanie rynku, sprawdźcie swoją konkurencję i zaplanujcie budżet na reklamy Internetowe. Dobrze zapoznajcie się z przyszłymi klientami, podzielcie ich na segmenty i grupy. Dzięki temu łatwiej będzie Wam wszystko rozplanować.

Zastanówcie się również, kto będzie najważniejszym partnerem w biznesie, czyli kluczowym dostawcą czy kontrahentem. Jest to ważny element, ponieważ dostarczane produkty muszą być najwyższej jakości. Określcie kryteria wyboru kontrahenta, zróbcie rozeznanie, zaplanujcie spotkania z kilkoma firmami i koniecznie dokładnie przeanalizujcie umowę przed jej podpisaniem.

Kolejnym krokiem jest zaplanowanie sprzedaży, czyli cenę na konkretne okresy czasowe: 3 miesiące, 6, 9, rok oraz dwa lata. Stwórzcie plan sprzedaży w Exelu lub poproście o pomoc kogoś z zewnątrz.

Koszty

Przyszła pora na niezbyt miłą część zakładania własnego biznesu. Chodzi o koszty, które mogą pojawić się na Waszej drodze. Koniecznie je przeanalizujcie, podliczcie swoje fundusze, zastanówcie się czy Was na to stać. Dobrym pomysłem jest trzymanie w pogotowiu odłożonych pieniędzy na czarną godzinę. Jak zapewne wiecie, życie bywa przewrotne i czasami mogą pojawić się nieoczekiwane wydatki.

Do najczęstszych kosztów stałych, które pojawiają się co miesiąc zaliczamy:

 • składki ZUS
 • opłaty za biuro/lokal/inne
 • koszty prowadzenia księgowości
 • koszty nabycia towarów/usług/materiałów do produkcji itp.
 • koszty obsługi informatycznej
 • koszty reklamy, promocji
 • koszty paliwa
 • koszty ubezpieczenia
 • koszty telefonu, internetu
 • koszty podatkowe
 • w przypadku zatrudnienia pracownika – koszt jego wynagrodzenia i składki pracownicze.

Do najczęstszych kosztów zmiennych, które mogą pojawiać się cyklicznie lub co jakiś czas (zależnie od rodzaju prowadzonej działalności) zaliczamy:

 • koszty przesyłek pocztowych/kurierskich
 • koszty naprawy pojazdów/sprzętu
 • koszt zdobycia dodatkowych kwalifikacji, certyfikatu, zaświadczenia itp.
 • koszty zakupu części (w przypadku nagłej awarii)
 • koszty związane z koniecznością skorzystania z dodatkowych usług
 • koszty usług prawnych

Po podliczeniu wszystkiego, pora pomyśleć nad źródłem gotówki. Czy już wiecie skąd je pozyskacie? Do najczęstszych zaliczamy środki własne, pożyczki, kredyty, dotacje czy dofinansowania z urzędu pracy. Pamiętajcie, aby dokładnie sprawdzić wybrane źródło dochodów, wszelkie warunki finansowe i ukryte koszty. Ważne! wszystkie raty pożyczki muszą zostać ujęte w biznesplanie, jako stały koszt.

Biznes plan

Pora więc na ostatni krok. Zebraliście już wszystkie niezbędne informacje – dane, pomysł, przemyślenia, koszty itp. Teraz musicie to spisać. Dzięki temu uporządkujecie wszelkie informacje i jeszcze raz je przeanalizujecie.

 1. Twoja firma
 • tutaj powinien znaleźć się opis całego przedsięwzięcia, główne założenia, mocne strony, wizja, obszar działania oraz rozwoju.
 1. Produkt lub usługa
 • w tym punkcie zawrzyjcie wszystkie informacje dotyczące usługi oraz produktu. Dokładnie wskażcie ich atuty, wyróżnienia oraz opiszcie politykę cenową.
 1. Klienci
 • opiszcie grupę docelową klientów, ich główne potrzeby i oczekiwania.
 1. Konkurencja
 • wypunktujcie zdobyte informacje o otoczeniu, trendach i konkurencji. Odnieście się do konkretnych przykładów i działań konkurencji.
 1. Strategia marketingowa
 • tutaj powinna znaleźć się strategia sprzedaży produktu/usługi, dokładne działania marketingowe i promocyjne.
 1. Kompetencje i kwalifikacje
 • opiszcie swoje kompetencje, kwalifikacje wymagane do prowadzenia firmy i sposób ich pozyskania.
 1. Kontrahenci i dostawcy
 • wymieńcie partnerów biznesowych, wskażcie potencjalne kontrakty, umowy, listę dostawców.
 1. SWOT
 • zróbcie prostą analizę swoich mocnych i słabych stron oraz szanse i zagrożenia działalności
 • S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę
 • W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę
 • O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany
 • T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
 1. Analiza finansowa – przychody i koszty
 • przedstawcie analizę finansową, wysokość kosztów w podziale na ich rodzaje oraz oszacujcie zysk.

Pamiętajcie! Przychody nie równają się dochodom. Zysk jest tym, co zostaje po poniesieniu wszystkich kosztów.

 1. Źródła finansowania
 • wskażcie źródło dochodów

Pamiętajcie! Jeśli jest to kredyt, koniecznie opiszcie warunki jego udzielenia i spłaty.

 1. Harmonogram
 • przygotujcie harmonogram działań oraz zaplanujcie datę rozpoczęcia działalności

Biznesplan musi przede wszystkim przekonać Was o sukcesie i sile pomysłu. Jeśli Wy uważacie, że jest świetny – zacznijcie działać!

 

autor L. Korolowa

Share and Enjoy !

Shares


Możesz śledzić wszystkie odpowiedzi do tego wpisu poprzez kanał .

Dodaj komentarz