I. Postanowienia ogólne

1. Otwieranie strony internetowej www.urodaizdrowie.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków podanych w poniższym regulaminie korzystania z serwisu.

2. Wszelkie materiały przesłane przez użytkowników stają się własnością redakcji – dotyczy to przesyłanych tekstów, zdjęć i innych wpisów zawartych na stronie internetowej. Redakcja może je wykorzystać w swoich publikacjach, np. ulotkach, folderach, książkach.

3. Administrator serwisu może usuwać artykuły, zdjęcia i komentarze, których treść może naruszać dobre obyczaje lub prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie. W przypadku powtarzających się naruszeń usuwane będzie też konto danego użytkownika. Usunięcie to nie wymaga uzasadnienia.

4. Treści zamieszczone w serwisie mają rolę wyłącznie  informacyjną. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za negatywne  skutki i ewentualne szkody wynikające ze stosowania zawartych w serwisie informacji. Nie sugeruje również i nie zachęca do stosowania określonej metody leczenia, zakupu produktów i usług.

5. Redakcja zastrzega sobie:

– możliwość zmiany tytułów dodanych wpisów

– usunięcie aktywnych linków z treści artykułów sponsorowanych po upływie roku od daty ich zamieszczenia.

6. Rejestracja użytkownika w serwisie oznacza akceptację regulaminu i zgodę na otrzymywanie newslettera oraz mailingów promujących oferty innych firm. Serwis zastrzega sobie prawo do nieograniczonego wysyłania informacji handlowych i usługowych do zarejestrowanych użytkowników. Aby wypisać się z newslettera, należy wysłać wiadomość mailową z prośbą o usunięcie konta na adres: [email protected]

II. Regulamin konkursów

1. Konkursy są organizowane wyłącznie przez serwis Urodaizdrowie.pl, we współpracy z firmami sponsorującymi nagrody.

2. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.

3. W konkursach można dodawać wyłącznie autorskie prace i teksty, stworzone na potrzeby konkretnego konkursu. Treści kopiowane, czy publikowane wcześniej w innych konkursach nie będą brane pod uwagę.

3. W przypadku wątpliwości związanych z wynikami konkursu redakcja ma prawo anulować przyznane nagrody i przekazać je następnym wyłonionym laureatom.

4. Konkursy na fanpage’u serwisu Urodaizdrowie na Facebooku są organizowane wyłącznie przez serwis Urodaizdrowie.pl i firmy sponsorujące w nich nagrody. Firma zarządzająca serwisem Facebook w żadnej mierze nie uczestniczy w organizacji tych konkursów.

5. Osoby, które usuwają wpisy i udostępnienia na Facebooku po ogłoszeniu wyników konkursów tam organizowanych, nie będą uwzględniane w następnych konkursach na fanpage’u. serwisu Urodaizdrowie.pl.

6. W przypadku niepodania adresu do wysyłki nagrody w ciągu 7 dni (mimo otrzymania maila z taką informacją) nagroda przepada.

7. Redakcja zastrzega sobie możliwość przełożenia wyników konkursu z przyczyn niezależnych od redakcji – maksymalnie do 3 dni.

 

III. Regulamin dotyczący forum i komentarzy pod artykułami

1. Treści wpisywane w zasoby serwerów urodaizdrowie.pl przez uczestniczące w dyskusji osoby są traktowane na zasadzie współautorstwa redakcji i użytkownika.

2. Redakcja nie ma prawa sprzedaży treści dyskusji na forach dyskusyjnych i w komentarzach pod artykułami znajdującymi się w zasobach serwisu www.urodaizdrowie.pl.

3. Administrator serwisu może usuwać posty, komentarze i zdjęcia, których treść może naruszać dobre obyczaje lub prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie. Usuwane będą także posty i komentarze zawierające reklamę produktów i usług oraz aktywne linki zamieszczane w celu nieuprawnionego reklamowania danego produktu lub usługi. W przypadku powtarzających się naruszeń regulaminu usuwane będzie też konto danego użytkownika. Usunięcie to nie wymaga uzasadnienia.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów wpisanych przez użytkownika treści, szczególnie jeśli dotyczą one naruszenia szeroko rozumianych interesów innych użytkowników, redakcji lub osób trzecich.

5. Redakcja nie realizuje żadnych przychodów wynikających z faktu wpisania wiadomości na forach serwisu www.urodaizdrowie.pl – nie powstają w ten sposób żadne zobowiązania majątkowe.

6. Redakcja uznaje wszelkie recenzje i komentarze dodane przez użytkowników jako ich własne, nie wykorzystuje ich w celach komercyjnych.

7. Redakcja nie realizuje żadnych przychodów wynikających z faktu wpisania recenzji lub komentarza. Nie powstają w ten sposób żadne zobowiązania majątkowe.

8. Niedopuszczalne jest reklamowanie i promowanie podczas komentowania i dyskusji na forach swoich usług oraz produktów (np: poprzez dodawanie aktywnych linków czy nazw podmiotów je świadczących)  z równoczesnym czerpaniem z tego korzyści majątkowych, korzystanie z podanych podczas dyskusji maili uczestników oraz spamowanie. Zamieszczenie informacji o produktach czy usługach danej firmy lub aktywnego linka, skutkuje obowiązkiem zapłaty wystawionej przez nas faktury firmie, której oferta jest reklamowana w danym wpisie (wpisach) – w wysokości 100 zł/netto za każdą taką reklamę.  Konta użytkowników  zamieszczających takie komentarze i posty będą nieodwracalnie usuwane z serwisu.

9. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści na forach i w komentarzach, jednocześnie wszystkie komentarze uznane za wulgarne, szerzące nietolerancję na tle religijnym, rasowym, a także wypowiedzi z wulgaryzmami będą od razu usuwane z serwisu (zgodnie z ustawodawstwem polskim).

10. Dodane komentarze przez użytkowników przechodzą na własność portalu urodaizdrowie.pl i nie można żądać ich usunięcia, jedynie w wyjątkowych przypadkach.

11. Redakcja urodaizdrowie.pl nie gwarantuje, że witryna będzie działała nieprzerwanie i bezbłędnie, jednak zobowiązuje się do usuwania wszelkich usterek możliwie jak najszybciej.

12. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ewentualne szkody związane z korzystaniem z informacji znajdujących się na www.urodaizdrowie.pl.

13. Użytkownicy ponoszą wszelką odpowiedzialność prawną za opublikowane w serwisie materiały (teksty, pliki i zdjęcia).

IV. Regulamin dodawania treści przez użytkowników

1. Publikując artykuły użytkownik akceptuje regulamin strony.

2. Publikując na stronie (zarówno na forum jak i w formie artykułów) użytkownik oświadcza, że posiada pełnie praw do dysponowania wszelkimi użytymi treściami w szczególności tekstem i grafiką.

3. Użytkownicy ponoszą wszelką odpowiedzialność prawną za opublikowane w serwisie materiały (teksty, pliki i zdjęcia), w tym wszystkie konsekwencje naruszenia prawa autorskiego.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania treści, co do których otrzymała wiarygodną informację, że łamią prawa osób trzecich.

5. Redakcja nie ponosi prawnej odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.

6. Redakcja publikuje wyłącznie treści nadesłane przez użytkowników będących osobami prywatnymi lub firmami, w związku z tym  redakcja nie odpowiada za roszczenia co do treści takich publikacji.

 

V. Regulamin testów

1. Produkty do testów i nasze akcje testowania są skierowane do blogerów, prowadzących aktywne blogi oraz do aktywnych czytelników niebędących blogerami.

2. Osoby do testów wybiera ostatecznie firma zlecająca testy.

3. Blogerka lub testerka jest zobowiązana do przetestowania i opisania danego produktu w terminie zgodnym z wytycznymi zawartymi w artykule zapraszającym do testów.

4. Blogerka lub testerka niezadowolona z danego produktu, który nie spełnia jej oczekiwań, jest zobowiązana do poinformowania o tym fakcie redakcję portalu przed zamieszczeniem recenzji na blogu.

5. Blogerka na prośbę redakcji jest zobowiązana do usunięcia wpisu z bloga produktu, który został jej wysłany do testów.

6. Produkty do testów wysyła firma zlecająca testy – na swój koszt. Redakcja podejmuje się wysyłki wyłącznie w przypadku pokrycia jej kosztów przez firmę.

7. Blogerka lub testerka jest zobowiązana zamieścić w recenzji aktywny link do strony producenta, sklepu lub firmy, która przekazuje produkt do testów.

8. Recenzje zweryfikowane przez redakcję zostaną zamieszczone wraz z fotkami blogerki na stronie głównej portalu oraz w rubryce TESTY BLOGEREK.

9.Wszystkie spory wynikające z akcji testowania będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa Kodeksu Cywilnego.

Facebook

Wszelkie treści i wpisy sponsorowane dodawane na fanpage Urodaizdrowie są zamieszczane wyłącznie w przypadku terminowej zapłaty za fakturę lub po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem serwisu.

 

 

facebook