1

Temat: Znakowanie żywności

W Polsce europejskie standardy znakowania produktów spożywczych określone są w zharmonizowanych aktach prawa krajowego, w tym najważniejsze:
Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 17., poz. 1225 z późniejszymi zm.);
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późniejszymi zm.);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą z dnia 25 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 967)

Ponadto trzeba zaznaczyć, iż w obrocie prawnym znajduje się także szereg odrębnych przepisów zarówno krajowych jak i wspólnotowych regulujących kwestię etykietowania np.: środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, żywności ekologicznej, żywność napromienianej, naturalnych wód mineralnych, źródlanych i stołowych, żywność genetycznie zmodyfikowanej, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, które uszczegóławiają wymagania w zakresie ich znakowania.

2

Odp: Znakowanie żywności

Wolałabym żeby były bardziej widoczne znaki świadczące o dodawaniu substancji konserwujących w dużej ilości do danego produktu...

3

Odp: Znakowanie żywności

Skoro takie jest rozporządzenie to trzeba się do niego stosować.

4

Odp: Znakowanie żywności

To ułatwi ludziom wybór bardziej zdrowej żywności..

5

Odp: Znakowanie żywności

Powinno być obowiązkowe oznaczanie całego składu, a nie dowolność, że można pominąć niektóre konserwanty...

6

Odp: Znakowanie żywności

Niestety ale producenci potrafią stosować takie nieszkodliwie brzmiące nazwy na różne związki chemiczne. Kto się nie zna ten to zje.