1

Temat: Wagarowanie

Jak zapobiec wagarowaniu? Co zrobić, żeby dziecko nie ulegało namowom na urwanie się z lekcji?

Dzieciaki często nie dostrzegają konsekwencji opuszczania lekcji. Narażenie się rodzicom, nauczycielowi albo problemy z nadrobieniem nauki to konsekwencje dla dziecka. A dla rodzica? Problemy z wychowawcą, dyrekcją szkoły czy z instytucjami takimi jak sąd rodzinny to nie wszystko. Rodzicom grożą także konsekwencje finansowe, aż do 50 tysięcy złotych grzywny.

Art. 42 Prawa oświatowego (Egzekucja obowiązków edukacyjnych) brzmi:

1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%.

Jednorazowo można nałożyć na rodziców karę w wysokości 10 tysięcy złotych. Kary mogą się nakładać, nie przekraczając łącznie 50 tysięcy złotych. (Art. 121 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym).

Lepiej więc przypilnować pociech. O ile w tej chwili rodzice mają dostęp do różnych narzędzi monitorujących postęp w nauce, a także frekwencję, a nauczyciele powiadamiają o nieobecności, gdy nie zostało przedstawione zwolnienie, to wciąż jest ryzyko, że sprytny nastolatek jakoś załatwi sobie wolne, o którym nie wiedzą rodzice.

2

Odp: Wagarowanie

Każde dziecko ma swój okres błędów, jedyne co rodzice mogą zrobić to rozmawiać i tłumaczyć i liczyć na to, że takich wyskoków będzie jak najmniej

3

Odp: Wagarowanie

Problem w tym, że na dzieci w wieku 10+ większy wpływ mają rówieśnicy niż rodzice...