FADESA POLNORD POLSKA – jesień 2013

7 października 2013, dodał: PrestigePR
Artykuł zewnętrzny

file1381134854

 

FPP uzyskała wyniki sprzedaży o  40 proc wyższe.

Mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie naszej działalności w trzecim kwartale 2013 roku. Jest to kolejny kwartał, po upływie którego FPP z przyjemnością przekazujemy Państwu wyniki świadczące o dynamicznym rozwoju i stabilności finansowej naszej firmy.  

W trzecim kwartale 2013 roku podpisaliśmy 96 umów przedwstępnych, zatem od stycznia do września bieżącego roku FPP sprzedała łącznie 260 mieszkań. Liczby te pozwoliły nam osiągnąć zamierzone cele i przekroczyć o 40 proc. ilość umów przedwstępnych sprzedaży zawartych w tym samym okresie ubiegłego roku.

Od początku roku, zgodnie z zamierzeniami, FPP przekazała do użytkowania 102 lokale. We wrześniu rozpoczęliśmy przekazywanie lokali w ramach IV i V etapu naszej inwestycji we Wrocławiu (www.osiedle-innova.com). W całym 2013 roku FPP planuje przekazać klientom 345 lokali, co stanowi liczbę zbliżoną do wyniku odnotowanego w 2012 roku (339 lokali). 

Wypełniając zobowiązania wobec naszych klientów, w sierpniu 2013 roku FPP zakończyła IV (budynek 3.1.) oraz V (budynek 3.2) etap budowy Osiedla Innova we Wrocławiu (184 lokale). Napełniają nas satysfakcją i cieszą liczne dowody uznania, które otrzymaliśmy od naszych klientów z Wrocławia po przekazaniu im informacji, że oba  budynki zostały ukończone na dwa miesiące przed terminem ustalonym w zawartych z nimi umowach (listopad 2013 roku).  W ramach tej samej inwestycji FPP rozpoczęła prace budowlane w VI i VII etapie (112 mieszkań).  Wraz z budową tych mieszkań FPP zamyka pierwszą część OSIEDLA INNOVA, kompleksu składającego się łącznie z 531 lokali mieszkalnych i czterech lokali użytkowych.  

W trzecim kwartale 2013 działalność FPP nadal charakteryzowała wysoka płynność i bezpieczeństwo finansowe. Zadłużenie grupy w instytucjach finansowych zmniejszyło się z kwoty 83,5 mln złotych (na koniec 2012 roku) do 49,6 mln złotych (na koniec września 2013 roku), a po uwzględnieniu dostępnych płynnych środków finansowych do niespełna 7,5 mln złotych. Porównując nasze obecne zadłużenie netto w bankach (7,5 mln złotych) z całkowitą wartością naszych aktywów na dzień 30 września 2013 roku (380 mln złotych), z przyjemnością możemy poinformować Państwa, że FPP jest jednym z najmniej zadłużonych i najbezpieczniejszych finansowo przedsiębiorstw w sektorze mieszkaniowym w Polsce. Ponadto, wszystkie nasze projekty mają zapewnione finansowanie w banku PEKAO S.A., co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo naszych inwestycji.

Na koniec pozwolimy sobie przypomnieć Państwu, że od chwili zawiązania spółki w roku 2005 do dnia 30 września 2013 roku FPP sprzedała 1.899 lokali mieszkalnych, z których przekazała użytkownikom 1.556 jednostek. 

FPP zostła utworzona w roku 2005, a jej akcjonariuszami są hiszpańska spółka MARTINSA-FADESA S.A. (51% kapitału) i polska spółka  POLNORD S.A. (49% kapitału).  FPP realizuje w chwili obecnej inwestycję Ostoja-Wilanów (www.ostoja-wilanow.com) w Warszawie (2.044 jednostki) i Osiedle-Innova (www.osiedle-innova.com) we Wrocławiu (535 jednostek). Ponadto FPP posiada w Polsce tereny wystarczające na wybudowanie kolejnych 1.100 mieszkań.

Więcej na www.fadesapolnord.pl

 Możesz śledzić wszystkie odpowiedzi do tego wpisu poprzez kanał .

Dodaj komentarz