26

Odp: ostatnia sylaba - zabawa

NygUS

27

Odp: ostatnia sylaba - zabawa

UstawiczNY