Jak działa e-zwolnienie L4? | Wszystko dla zdrowia i urody, porady kulinarne Uroda i Zdrowie - serwis nie tylko dla kobiet!

Jak działa e-zwolnienie L4?

6 października 2023, dodał: Redakcja
Artykuł zewnętrzny

Share and Enjoy !

Shares

E-zwolnienia L4 to elektroniczne wersje zwolnień lekarskich, które aktualnie obowiązują w naszym kraju. Są wystawiane przez lekarzy pacjentom okresowo niezdolnym do pracy z przyczyn zdrowotnych lub w związku z koniecznością zapewnienia opieki członkowi rodziny. Wprowadzenie e-zwolnień L4 wiąże się z szeregiem udogodnień dla pacjentów, lekarzy i pracodawców, a także jest opcją wygodniejszą dla ZUS-u. Więcej na temat e-ZLA oraz tego, jak działa e-zwolnienie L4, można znaleźć w poniższym artykule.

mężczyzna na l4

Czym jest e-zwolnienie L4 i kto je wystawia?

Jeszcze do niedawna w Polsce obowiązywały zwolnienia lekarskie wystawiane na drukach papierowych. Takie zwolnienie trzeba było dostarczyć w określonym czasie do pracodawcy, a jego „zgubienie” wiązało się z wieloma problemami. Od 1 grudnia 2018 roku w Polsce wystawiane są już natomiast wyłącznie zwolnienia w postaci elektronicznej, w skrócie określane e-ZLA. Elektroniczne zwolnienia L4 nie różnią się od tych papierowych jeśli chodzi o informacje w nich zawarte, jednak ich wprowadzenie wiąże się z szeregiem udogodnień.

Przede wszystkim e-zwolnienia L4 automatycznie są przesyłane do podmiotów zainteresowanych, zatem wystawienie e-zwolnienia L4 wiąże się z tym, że informacja trafia niezwłocznie do płatnika składek oraz do systemu ZUS. Pracownik nie musi więc dostarczać już papierowego zwolnienia swojemu pracodawcy, chociaż wciąż jest zobowiązany do poinformowania go o swojej nieobecności (np. telefonicznie). Do pracodawcy dociera e-zwolnienie w wersji nieco okrojonej – zawiera informacje niezbędne do prawidłowych rozliczeń pracowniczych, jednak jednocześnie jest pozbawione danych wrażliwych, chroniąc prywatność pacjenta i jego prawa.

Niewątpliwą zaletą e-zwolnień jest również możliwość ich otrzymania od lekarza nie tylko w przychodni, ale też np. w czasie wizyty domowej (lekarz może połączyć się z systemem mobilnie), a nawet na odległość. Jeśli zatem pacjent nie czuje się na siłach, by zgłosić się do lekarza po zwolnienie, ewentualnie nie może zarejestrować się stacjonarnie z uwagi na kolejki, może skorzystać z konsultacji zdalnych. Należy mieć jednak na uwadze, że każdorazowo – czy to stacjonarnie, czy też online – to lekarz podejmuje decyzję o tym, czy e-zwolnienie L4 jest w danym przypadku zasadne, a także na jak długo jest ono potrzebne.

Kto może otrzymać e-zwolnienie L4?

E-zwolnienie lekarskie może otrzymać osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym, która z racji swojego stanu zdrowia jest czasowo niezdolna do pracy lub musi zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny czy zdrowemu dziecku do lat 8. E-zwolnienie lekarskie przysługuje osobom, które nie wykorzystały jeszcze w danym roku kalendarzowym przysługującego limitu dni L4.

Wystawianie e-zwolnień L4 jest szybsze niż wypisywanie ich ręcznie, poza tym jest obarczone mniejszym ryzykiem błędu. Lekarz ma bowiem w systemie dostęp do danych pacjenta i płatnika jego składek, a nawet do członków rodziny danej osoby (jeśli potrzebowałaby ona zwolnienia, aby zapewnić im opiekę). Ma więc możliwość wystawienia e-zwolnienia do trzech dni wstecz – wyjątkiem w tym przypadku jest lekarz psychiatra, który w uzasadnionym przypadku może wystawić e-zwolnienie lekarskie z jeszcze wcześniejszą datą. Wystawione pacjentowi e-zwolnienie nie tylko trafia do ZUS-u i płatnika składek, ale też zapisuje się w IKP w zakładce historia leczenia – zwolnienia. Informacje o swoim zwolnieniu można znaleźć również na swojej platformie PUE-ZUS.

Jak działa e-zwolnienie L4?

Zwolnienie lekarskie uprawnia do pobierania świadczeń chorobowych za czas niezdolności do pracy. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie wystawiane jest w konkretnym celu – ma zatem zapewnić czas na powrót do zdrowia czy też możliwość opieki nad członkiem rodziny. Zwolnienia L4 nie można wykorzystać więc na remont mieszkania, dodatkową pracę zarobkową czy zamiast urlopu – na wyjazd wakacyjny. Osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim mogą podlegać kontrolom, a wykrycie nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem zwolnienia może wiązać się z przykrymi konsekwencjami.

Treść dostarczona przez TenDoktor.pl

 

 

 

 

Share and Enjoy !

Shares


Możesz śledzić wszystkie odpowiedzi do tego wpisu poprzez kanał .

Dodaj komentarz