§ I. Postanowienia ogólne

1. Otwieranie strony internetowej www.urodaizdrowie.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków podanych w poniższym regulaminie korzystania z serwisu.

2. Administrator serwisu może usuwać artykuły, zdjęcia i komentarze, których treść może naruszać zapisy polskiego prawa, zasady Google w zakresie dozwolonych treści, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie. W przypadku powtarzających się naruszeń usuwane będzie też konto danego użytkownika. Usunięcie to nie wymaga uzasadnienia.

3. Treści zamieszczone w serwisie mają rolę wyłącznie  informacyjną. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za negatywne  skutki i ewentualne szkody wynikające ze stosowania zawartych w serwisie informacji. Nie sugeruje również i nie zachęca do stosowania określonej metody leczenia, zakupu produktów i usług. Odpowiedzialność prawną za treść publikowanych w serwisie tekstów reklamowych, w szczególności dotyczących medycyny estetycznej, ponoszą wyłącznie reklamodawcy, którzy będą zobligowani również do ponoszenia odpowiedzialności finansowej powstałej w wyniku ewentualnych przyszłych roszczeń.

4. Redakcja zastrzega sobie:

– możliwość zmiany tytułów dodanych wpisów

– usunięcie aktywnych linków z treści artykułów sponsorowanych po upływie roku od daty ich zamieszczenia (dłuższa emisja linku jest dodatkowo płatna).

– ograniczenie ilości plików graficznych, zdjęć itp. w tekście do 2.

5. Rejestracja użytkownika w serwisie oznacza akceptację regulaminu i zgodę na otrzymywanie newslettera oraz mailingów promujących oferty innych firm. Serwis zastrzega sobie prawo do nieograniczonego wysyłania informacji handlowych i usługowych do zarejestrowanych użytkowników. Aby wypisać się z newslettera, należy wysłać wiadomość mailową z prośbą o usunięcie konta na adres: [email protected].

6. Każdy użytkownik może po zalogowaniu się dodać swój wpis lub artykuł, redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści i zdjęcia dodawane przez użytkowników.

7. W artykułach sponsorowanych dopuszcza się zamieszczenie maksymalnie 2 aktywnych linków.

§ II. Regulamin konkursów na portalu i fanpage’u na Fb

1. Konkursy na portalu i fanpage’u na Fb są organizowane wyłącznie przez serwis Urodaizdrowie.pl, we współpracy z firmami sponsorującymi nagrody. Firma zarządzająca serwisem Facebook w żadnej mierze nie uczestniczy w organizacji tych konkursów.

2. Jedna osoba może dodać tylko jedną odpowiedź w konkursie i może wygrać tylko jedną nagrodę.

3. Nagroda jest wysłana do laureatów tylko jeden raz – czyli w przypadku nieodebrania jej przez adresata i zwrotu do nadawcy, nie ma możliwości ponownego jej nadania. W przypadku nieodebrania w terminie przesyłki z konkursu, która zostanie zwrócona do nadawcy, nagroda przepada.

4. W konkursach należy dodawać komentarze wyłącznie po zarejestrowaniu się jako użytkownik portalu / Fb. Można tam dodawać wyłącznie autorskie teksty, stworzone na potrzeby danego konkursu. Treści kopiowane, czy publikowane wcześniej, nawet jeśli należą do tego samego autora, oraz odpowiedzi dodane po terminie zakończenia konkursu, nie będą brane pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzców i ogłaszania wyników.

5. Prace konkursowe mogą być również przesyłane na mail redakcji: ([email protected]), w szczególności gdy autor komentarza zamieszcza również zdjęcie dodatkowe.

5. W przypadku wątpliwości związanych z wynikami konkursu redakcja ma prawo anulować przyznane nagrody i przekazać je następnym wyłonionym laureatom.

6. Osoby, które usuwają wpisy i udostępnienia na Facebooku po ogłoszeniu wyników konkursów tam organizowanych, nie będą uwzględniane w następnych konkursach przeprowadzanych na łamach serwisu Urodaizdrowie.pl.

7. Teksty nagrodzone nie będą usuwane z treści wyników już zakończonych konkursów.  

8. Redakcja zastrzega sobie możliwość zaprezentowania pracy konkursowej w artykule konkursowym i podanie nicku bądź imienia autora pracy lub fragmentu jego adresu mailowego. 

9. W przypadku niepodania przez  laureata adresu do wysyłki nagrody (lub podanie niepełnego adresu i zgody RODO) w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, nagroda przepada. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

10. Redakcja zastrzega sobie możliwość przełożenia wyników konkursu z przyczyn niezależnych od redakcji – maksymalnie do 3 dni.

11. Przesłanie nagród z konkursów wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody przez laureatów na przetwarzanie ich danych osobowych (imię i nazwisko, adres, nr telefonu) przez redakcję, sponsora nagród oraz firmy kurierskie dostarczające przesyłki. Nagroda może być wysłana tylko na nazwisko laureata, nie wysyłamy nagród na nazwiska osób trzecich.

12. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wysyłce nagród przez sponsora, oraz za niezgodność zawartości przesyłki z opisem produktów w konkursie.

§ III. Regulamin dotyczący forum i komentarzy pod artykułami

1. Treści wpisywane w zasoby serwerów urodaizdrowie.pl przez uczestniczące w dyskusji osoby są traktowane na zasadzie współautorstwa redakcji i użytkownika.

2. Redakcja nie ma prawa sprzedaży treści dyskusji na forach dyskusyjnych i w komentarzach pod artykułami znajdującymi się w zasobach serwisu www.urodaizdrowie.pl.

3. Administrator serwisu może usuwać posty, komentarze i zdjęcia, których treść może naruszać dobre obyczaje lub prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie. Usuwane będą także posty i komentarze zawierające reklamę produktów i usług oraz aktywne linki zamieszczane w celu nieuprawnionego reklamowania danego produktu lub usługi. W przypadku powtarzających się naruszeń regulaminu usuwane będzie też konto danego użytkownika. Usunięcie to nie wymaga uzasadnienia.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów wpisanych przez użytkownika treści, szczególnie jeśli dotyczą one naruszenia szeroko rozumianych interesów innych użytkowników, redakcji lub osób trzecich.

5. Redakcja nie realizuje żadnych przychodów wynikających z faktu wpisania wiadomości na forach serwisu www.urodaizdrowie.pl – nie powstają w ten sposób żadne zobowiązania majątkowe.

6. Redakcja uznaje wszelkie recenzje i komentarze dodane przez użytkowników jako ich własne, nie wykorzystuje ich w celach komercyjnych.

7. Redakcja nie realizuje żadnych przychodów wynikających z faktu wpisania recenzji lub komentarza. Nie powstają w ten sposób żadne zobowiązania majątkowe.

8. Niedopuszczalne jest reklamowanie i promowanie podczas komentowania i dyskusji na forach swoich usług oraz produktów (np: poprzez dodawanie aktywnych linków czy nazw podmiotów je świadczących)  z równoczesnym czerpaniem z tego korzyści majątkowych, korzystanie z podanych podczas dyskusji maili uczestników oraz spamowanie. Zamieszczenie informacji o produktach czy usługach danej firmy lub aktywnego linka, skutkuje obowiązkiem zapłaty wystawionej przez nas faktury firmie, której oferta jest reklamowana w danym wpisie (wpisach) – w wysokości 100 zł/netto za każdą taką reklamę.  Konta użytkowników  zamieszczających takie komentarze i posty będą nieodwracalnie usuwane z serwisu.

9. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści na forach i w komentarzach, jednocześnie wszystkie komentarze uznane za wulgarne, szerzące nietolerancję na tle religijnym, rasowym, a także wypowiedzi z wulgaryzmami będą od razu usuwane z serwisu (zgodnie z ustawodawstwem polskim).

10. Dodane komentarze przez użytkowników przechodzą na własność portalu urodaizdrowie.pl i nie można żądać ich usunięcia, jedynie w wyjątkowych przypadkach.

11. Redakcja urodaizdrowie.pl nie gwarantuje, że witryna będzie działała nieprzerwanie i bezbłędnie, jednak zobowiązuje się do usuwania wszelkich usterek możliwie jak najszybciej.

12. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ewentualne szkody związane z korzystaniem z informacji znajdujących się na www.urodaizdrowie.pl.

13. Użytkownicy ponoszą wszelką odpowiedzialność prawną za opublikowane w serwisie materiały (teksty, pliki i zdjęcia).

§ IV. Regulamin dodawania treści przez użytkowników

1. Publikując artykuły użytkownik akceptuje regulamin strony.

2. Publikując na stronie (zarówno na forum jak i w formie artykułów) użytkownik oświadcza, że posiada pełnie praw do dysponowania wszelkimi użytymi treściami w szczególności tekstem i grafiką.

3. Użytkownicy ponoszą wszelką odpowiedzialność prawną za opublikowane w serwisie materiały (teksty, pliki i zdjęcia), w tym wszystkie konsekwencje naruszenia prawa autorskiego.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania treści, co do których otrzymała wiarygodną informację, że łamią prawa osób trzecich.

5. Redakcja nie ponosi prawnej odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.

6. Redakcja publikuje wyłącznie treści nadesłane przez użytkowników będących osobami prywatnymi lub firmami, w związku z tym  redakcja nie odpowiada za roszczenia co do treści takich publikacji. 

7. W artykule mogą znajdować się 3 zdjęcia w formacie JPG.

8. Redakcja zastrzega sobie możliwość zamieszczania linków SEO w nadesłanych artykułach.

9. Redakcja zastrzega możliwość zamieszczania postów użytkowników na kanałach social media serwisu lub współpracujących grupach (Facebook, Instagram, Tiktok celem promowania serwisu).

10. Redakcja zastrzega możliwość zamieszczania reklam banerowych w treści artykułu (baner śródtekstowy) oraz banera nad artykułem i górną sekcją menu. Ich usunięcie w danym artykule wiąże się z dodatkowymi kosztami.

§ V. Regulamin testów

1. Produkty do testów i nasze akcje testowania usług (zabiegów, menu restauracji, pobytów w spa/hotelach itp.) są skierowane do blogerów, prowadzących aktywne blogi oraz do aktywnych czytelników portalu niebędących blogerami.

2. Osoby do testów wybiera ostatecznie firma zlecająca testy, natomiast redakcja ma głos doradczy wynikający z doświadczeń z dotychczasowej współpracy z blogerami.

3. Blogerka lub testerka jest zobowiązana do przetestowania i opisania danego produktu/usługi w terminie zgodnym z wytycznymi zawartymi w artykule zapraszającym do testów.

4. Blogerka lub testerka niezadowolona z danego produktu/usługi, które nie spełnią jej oczekiwań, jest zobowiązana do poinformowania o tym fakcie redakcję portalu przed zamieszczeniem recenzji na blogu.

5. Blogerka na prośbę redakcji jest zobowiązana do usunięcia wpisu z bloga dotyczącego przetestowanego już produktu/usługi.

6. Produkty do testów wysyła firma zlecająca testy – na swój koszt. Redakcja podejmuje się wysyłki wyłącznie w przypadku pokrycia jej kosztów przez firmę. Natomiast usługi są testowane w siedzibie firmy.

7. Blogerka lub testerka jest zobowiązana zamieścić w recenzji aktywny link do strony producenta, sklepu lub firmy, która przekazuje produkt/usługę do testów.

8. Recenzje zweryfikowane przez redakcję zostaną zamieszczone wraz ze zdjęciami w rubryce TESTY BLOGEREK.

9.Wszystkie spory wynikające z akcji testowania będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa Kodeksu Cywilnego.

§ VI. Facebook

Wszelkie treści i wpisy sponsorowane dodawane na fanpage Urodaizdrowie są zamieszczane wyłącznie w przypadku terminowej zapłaty za fakturę lub po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem serwisu.