1

Temat: Europejski Zielony Ład

Dużo ostatnio mówi się o Zielonym Ładzie, zwłaszcza w kontekście szkód dla polskiego rolnictwa, ale czym Zielony Ład miał być z założenia?
Teoretycznie inicjatywą polityczną mającą do 2050 roku doprowadzić do neutralności klimatycznej. Chodzi o zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, zrównoważoną, energo- i zasobooszczędną, nowoczesną gospodarkę.

W jaki sposób mielibyśmy to osiągnąć?
Poprzez m.in.:
- ochronę czystości powietrza, wody, gleby i zapewnienie różnorodności biologicznej;
- energooszczędne budownictwo;
- zdrową żywność;
- poprawę transportu publicznego;
- czystszą energia i ekoinnowacje technologiczne;
- trwalsze, bardziej jakościowe produkty, możliwe do naprawy lub recyklingu.

Jak nam się to udaje?

2

Odp: Europejski Zielony Ład

Już się boję tego, co będzie, zmuszanie ludzi do bezsensownych remontów ich domów itp...

3

Odp: Europejski Zielony Ład

Od wszelkich tego typu pomysłów uchowaj nas Boże ....

4

Odp: Europejski Zielony Ład

Od wszelkich tego typu pomysłów uchowaj nas Boże ....