26

Odp: Przemoc w związku

To może być syndrom sztokholmski, ofiara nie umie już żyć bez oprawcy wpadając w uzależnienie emocjonalne od niego i od tej chorej sytuacji... Bez pomocy psychologa nie będzie łatwo to przerwać...

27

Odp: Przemoc w związku

Dla mnie to niedopuszczalne, każda forma przemocy powinna być od razu ucinana. Kobiety nie powinny czekać "aż on się zmieni" - bo się nie zmieni - tylko utwierdzi w tym, że przemoc uchodzi mu na sucho!