Katalog| Wszystko dla zdrowia i urody, porady kulinarne Uroda i Zdrowie - serwis nie tylko dla kobiet!
mgr Julita Śródkowska – coach - indywidualne sesje life coachingu     ( Specjaliści w okolicy )
#
Powiększ kliknij aby powiększyć
#
Powiększ kliknij aby powiększyć
#
Powiększ kliknij aby powiększyć
Miasto: Sieradz
Adres: ul. Armii Krajowej 24/16
Telefon: 605 452 869
mgr Julita Śródkowska - coach - indywidualne sesje life coachingu

Moje motto:
Wierzę w pozytywne myślenie!
 Wierzę w dobrą zmianę!

Moja misja:
Sprawić, by każdy odnalazł swoje szczęście!

Zapraszam na sesje coachingu życiowego, w trakcie których pomogę Ci sprecyzować Twój cel i wesprę w jego osiągnięciu.

Nazwanie tego, czego pragniemy jest pierwszym krokiem na drodze do spełnienia. To, co widzimy, jest zawsze kwestią perspektywy.
Poprzez rozmowę, zadawanie pytań oraz szczerą informację zwrotną, uaktywnię Twój indywidualny potencjał, który pozwoli Ci na urzeczywistnienie swoich pragnień.

Forma spotkań: bezpośrednia, "face to face", mailowa lub przez Skype.

Coaching może dotyczyć wielu obszarów życia, jest to metoda wsparcia, którą można wykorzystać do poprawy jakości życia indywidualnej osoby lub zmiany stylu funkcjonowania organizacji. Metoda ta ukierunkowana jest na rozwiązania i opiera się na umiejętności wykorzystania osobistego potencjału jednostki.

Jednym z działów coachingu jest proponowany przeze mnie life coaching (wsparcie w różnych aspektach życia osobistego, np. w rozwoju osobistym, pokonywaniu trudności, przeciwdziałaniu skutkom obciążeń cywilizacyjnych, w adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia itp.).

Life coaching jest dla każdego, kto pragnie zmiany, ma potrzebę przyjrzenia się swojej obecnej drodze życia, dotychczasowym wyborom, związkom z innymi, osobistemu wpływowi na stan zdrowia itp.


Jako coach umożliwiam klientom:

* precyzyjne określanie celu i konsekwentne dążenie do jego realizacji
* podnoszenie poczucia własnej wartości
* motywuję
* daję narzędzia do poprawy relacji osobistych i zawodowych
* poznanie strategii radzenia sobie ze stresem
* wgląd w dotychczasową drogę życia
* sprawniejsze podejmowanie decyzji
* tworzenie wizji przyszłości
* rozpoznawanie emocji i radzenie sobie ich trudnymi aspektami


Korzyści płynące z coachingu:

* rozwój osobisty
* poszerzenie świadomości osobistych możliwości zmian
* skuteczniejsze działanie w osiąganiu celów
* łagodniejsze przejście przez proces zmian
* podniesienie umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych
* poprawa jakości życia


Przebieg mojej kariery zawodowej:

Ukończyłam studia magisterskie (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), oraz studia podyplomowe (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - oddział w Poznaniu), kierunek - coaching. Od 29 lat wykonuję zawód pielęgniarki operacyjnej. Praca instrumentariuszki nauczyła mnie uważności, elastyczności, umiejętności podejmowania szybkich decyzji, radzenia sobie z różnymi emocjami i stresem, ale przede wszystkim wykształciła holistyczne podejścia do drugiego człowieka.

W grudniu 2014 r. ukończyłam studia podyplomowe, kierunek – coaching, które są kontynuacją osobistej pasji zmiany i chęci niesienia pomocy innym.

Jako pielęgniarka operacyjna dbam o zdrowie pacjentów, jako coach wspieram swoich podopiecznych w osiąganiu dobrostanu i satysfakcjonującego życia, niezależnie od bieżących okoliczności.

Jako coach przeprowadziłam kilkadziesiąt godzin sesji z klientami indywidualnymi, byłam współtwórcą warsztatu rozwojowego, przeprowadzonego w ramach programu studiów podyplomowych, oraz przeprowadziłam autorski wykład dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu na temat: "Coaching we współczesnym świecie".
Podejście coachingowe stosuję również w pracy zawodowej i życiu prywatnym (jako matka, żona, koleżanka).

Moją życiową dewizą jest radość, uwielbiam się nią dzielić i zarażać innych, więc z radością poprowadzę Cię do Twojego osobistego szczęścia :)
Powrót