Jak mieszkają Polacy? Fotki mieszkań Polaków | Wszystko dla zdrowia i urody, porady kulinarne

Jak mieszkają Polacy? Fotki mieszkań Polaków

15 stycznia 2011, dodał: Redakcja
Artykuł zewnętrzny

Share and Enjoy !

Shares

Chcesz zobaczyć jak mieszkają Polacy  lub dodać swoje zdjęcie? Pokaż nam jak mieszkasz TUTAJ

Zobacz nagrodzone fotki mieszkań oraz dodaj swoje TUTAJ

Cyklicznie nagradzamy najciekawsze aranżacje drobnymi upominkami od dr Beta

Na podstawie deklaracji badanych w ostatnich badaniach CBOS* można wnioskować, że Polacy mieszkają głównie w dwóch typach budynków – domach jednorodzinnych z działką lub ogrodem (41%) oraz w blokach na osiedlach mieszkaniowych (40%). Tylko co jedenasty ankietowany (9%) deklaruje, że mieszka w kamienicy. Relatywnie niewielu respondentów (7%) mieszka w domach wielorodzinnych z działką lub ogrodem. Zupełnie sporadycznie badani określali budynek, w którym mieszkają, jako szeregowy dom jednorodzinny lub „bliźniak” (2%).
Dom jednorodzinny z ogrodem jest typowym miejscem zamieszkania osób mieszkających na wsi (82%) oraz – rzadziej – w małych miastach do 20 tys. ludności (25%). Natomiast mieszkańcy większych miast mieszkają przede wszystkim w różnego rodzaju blokach na osiedlach mieszkaniowych. Najczęściej tak określają budynek, w którym mieszkają, mieszkańcy miast liczących od 20 tys. do 100 tys. ludności (70%). W takich budynkach mieszka jednak także ponad połowa mieszkańców pozostałych miast: zarówno tych najmniejszych (do 20 tys. ludności – 55%), jak i większych – od 101 tys. do 500 tys. ludności (58%) oraz ponadpółmilionowych (57%). Jednocześnie w dużych i największych miastach badani relatywnie często mieszkają w kamienicach – 24% mieszkańców miast liczących od 101 tys. do 500 tys. ludności i 19% mieszkańców największych aglomeracji (powyżej 501 tys. ludności).

Ponad połowa ankietowanych mieszka w domu, który jest własnością ich lub kogoś z ich rodziny (51%). Co piąty (20%) zamieszkuje w budynku należącym do spółdzielni mieszkaniowej. Mniejsze i porównywalne odsetki badanych mieszkają w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych (12%) lub w budynkach komunalnych (11%). Co dwudziesty respondent (5%) najprawdopodobniej wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, ponieważ deklaruje, że dom, w którym mieszka, nie należy do niego ani jego rodziny, ale jest własnością prywatną.
Jeśli chodzi o wiek domów, w których mieszkają Polacy, to najczęściej są to budynki pochodzące z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy królowała wielka płyta i w całym kraju powstawały w miastach wielkie blokowiska (20%). Badani często mieszkają też w budynkach wybudowanych w latach osiemdziesiątych (16%), a także o dwie dekady starszych – z lat sześćdziesiątych (14%). Co dziewiąty ankietowany (11%) mieszka w budynkach pochodzących z okresu międzywojennego, co dziesiąty (10%) – w stosunkowo nowym budynku wzniesionym już po 1989 roku, a niewiele mniejsza grupa (9%) w zupełnie nowym domu powstałym w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W sumie 19% Polaków mieszka zatem w nie najgorszych warunkach, ich domy powstały bowiem już w III RP.
Mieszkańcy wsi oraz najmniejszych miast mieszkają przede wszystkim w budynkach z lat siedemdziesiątych (odpowiednio: 22% i 23%), sześćdziesiątych (po 18%) oraz osiemdziesiątych (po 15%). Podobnie mieszkańcy miast liczących 20–100 tys. ludności – najczęściej mieszkają w budownictwie z lat osiemdziesiątych (26%) i siedemdziesiątych (23%). Natomiast w większych miastach sytuacja jest dużo bardziej zróżnicowana. W dużych miejscowościach (od 101 tys. do 500 tys. ludności) spotyka się budynki zarówno z lat międzywojennych (15%), jak i pochodzące z lat siedemdziesiątych – 16%, sześćdziesiątych i osiemdziesiątych po 12%), ale także z pierwszej dekady III RP, czyli lat 1989–1999 (13%). W największych aglomeracjach najbardziej zauważalną różnicą (w porównaniu z innymi typami miast) jest rozwój budownictwa mieszkaniowego w ostatnich dwóch dekadach – w nowo wybudowanych budynkach mieszka blisko co trzeci mieszkaniec miast powyżej 500 tys. ludności (29%). Ponad dwie trzecie Polaków (70%) deklaruje, że mieszka w budynku, który w ostatnich dziesięciu latach był remontowany lub modernizowany. Tylko co siódmy badany (14%) twierdzi, że w budynku, w którym mieszka, nie przeprowadzano żadnego remontu, chociaż należałoby go zrobić. W ostatnich latach wzrósł odsetek budynków poddawanych remontowi lub modernizacji, a jednocześnie zmniejszył się odsetek tych, które – zdaniem ankietowanych – trzeba wyremontować, ale właściciele lub zarządzający nic nie robią w tej sprawie.
Jeśli ankietowani mieliby możliwość wyboru, to najchętniej zamieszkaliby nie w budynkach starych, z tradycjami, ale w nowo wybudowanych mieszkaniach, domach – ponad cztery piąte (81%) wybrałoby właśnie takie. Niewielu badanych (13%) wolałoby mieszkanie w budynku przedwojennym. W ciągu ostatnich siedmiu lat preferencje Polaków w tym zakresie w zasadzie się nie zmieniły, choć dostrzegalny jest spadek determinacji do zamieszkania w lokalach nowo wybudowanych.
Akceptacja starego budownictwa jest związana z obecnym miejscem zamieszkania – respondenci mieszkający w budynkach z tradycjami (szczególnie w domach lub kamienicach sprzed I wojny światowej – 41%), a także w tych zbudowanych w okresie międzywojennym (30%) są wyraźnie bardziej skłonni mieszkać w starym budownictwie niż mieszkańcy budynków powojennych (13%–15%), blokowisk z lat siedemdziesiątych (12%) czy współcześnie wzniesionych budynków (8%).
Dla respondentów najważniejszym obecnie kryterium wyboru mieszkania jest pozytywna ocena funkcjonalności budynku wewnątrz – jego wygody, przestrzenności, nasłonecznienia. To kryterium wskazała ponad połowa ankietowanych (56%). Na drugim miejscu przy wyborze mieszkania plasuje się niski koszt jego utrzymania (48%). Bezpieczeństwo okolicy, w której znajduje się budynek z wybranym mieszkaniem wskazała jedna trzecia ankietowanych (33%). Równie często jak na bezpieczeństwo okolicy badani zwracają uwagę na położenie budynku – ilość zieleni i wolnej przestrzeni wokół niego (33%). Polacy zwracają też uwagę na wygląd zewnętrzny budynku i jego urodę architektoniczną (27%). Nieznacznie mniej liczą się oceny komunikacji z innymi dzielnicami lub miejscowościami (21%). Taki sam odsetek badanych wybierając mieszkanie za ważną uważa obecność w okolicy instytucji oświatowych i wychowawczych – przedszkoli i szkół (21%). Nieco mniejsza grupa (17%) zwraca uwagę na to, czy w najbliższym otoczeniu znajdują się inne obiekty użyteczności publicznej, takie jak urzędy, sklepy, placówki służby zdrowia, kina czy baseny. Wybierając mieszkanie Polacy rzadziej interesują się przestrzenią miejską w okolicy, a także czystością chodników i ulic. W ocenach badanych najmniejsze znaczenie mają czynniki natury estetycznej, takie jak wkomponowanie budynku w otaczającą zabudowę, jednolity styl zabudowy w najbliższym otoczeniu, a także odmienność i oryginalność budynku w stosunku do innych obiektów architektonicznych znajdujących się w okolicy. Niewielkie znaczenie mają dla Polaków również kwestie natury społecznej – stopień zorganizowania społeczności lokalnych, możliwość współdecydowania o różnych przedsięwzięciach organizowanych w przestrzeni publicznej wokół miejsca zamieszkania.
*Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach 10 – 16 czerwca 2010 roku na liczącej 977 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Opracowanie graf. własne.

Przeczytaj również:

  1. Fotki mieszkań naszych czytelników
  2. Czy Polacy wierzą  zjawiska paranormalne?
  3. Czy Polacy to lekomani?
  4. Czy Polacy są tolerancyjni?

Share and Enjoy !

Shares


Możesz śledzić wszystkie odpowiedzi do tego wpisu poprzez kanał .

Dodaj komentarz


FORUM - bieżące dyskusje

Cera bez zmarszczek
Ja bardzo uważam na skład bo mam dosyć wrażliwą cerę i dużo kremów sprawiało,...
Sztućce
Ja na swoich chcę zrobić grawer, ciekawe ile kosztuje taka usługa. ...
Platoniczna miłość to strata czasu…
Nie w tych czasach...Teraz to raczej niedostępna kobieta budzi niechęć....
Nie umiem z nim zerwać..
Empatia często kobiety gubi.....