URODA I ZDROWIE

Czy można w ciąży wypić lampkę wina?

14 czerwca 2010, dodał: Redakcja
Przy obecnym stanie wiedzy rozsądne spożywanie alkoholu podczas ciąży musi równać się abstynencji.
[National Health and Medical Research Council]
Wiele państw świata oficjalnie opowiada się za całkowitą abstynencją alkoholową w czasie planowania i w okresie ciąży. Instytucje badawcze m.in. w Kanadzie, Szwecji, Austrii, Danii czy Australii podpisują się pod takim zaleceniem. W USA kwestia spożywania alkoholu podczas ciąży poruszona została w dokumencie Nutrition and Your Health: Dietary Guidelines for Americans (Żywienie a zdrowie: wskazówki żywieniowe dla Amerykanów) w rozdziale Kto nie powinien pić?. Amerykańskie zalecenie brzmi: Kobiety starające się zajść w ciążę lub będące w ciąży nie powinny pić alkoholu. Ze względu na brak jednoznacznych dowodów, iż sporadyczne spożywanie alkoholu w niewielkich ilościach jest szkodliwe dla płodu lub kobiety będącej w ciąży, nie ustanowiono ilości alkoholu dozwolonego dla kobiet ciężarnych. Kanadyjska Fundacja Badań nad Uzależnieniami (Addiction Research Foundation, ARF) również odnosi się do kwestii spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne w publikacji Guidelines for Low-Risk Drinking (Zalecenia dotyczące bezpiecznego picia), gdzie zalecenia są takie same. Ostrzeżenie to znajdziemy również w zaleceniach zawartych w publikacji pt. Czy istnieje pojęcie bezpiecznego poziomu dziennego spożycia alkoholu dla kobiet i mężczyzn? wydanej w Australii przez Krajową Radę ds. Zdrowia i Badań Medycznych (National Health and Medical Research Council). W Hiszpanii, której władze nie zajęły oficjalnego stanowiska, problem spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży porusza raport pt. Alkohol a zdrowie publiczne opracowany przez Ministerstwo Zdrowia i Spraw Konsumentów. Taką postawę promuje też Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polsce, swoją akcją Ciąża bez alkoholu.
W społeczeństwie polskim ciągle funkcjonuje przekonanie, że okazjonalnie wypity drink, lampka wina, czy małe piwo nie zaszkodzi nienarodzonemu dziecku. Z informacji zebranych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) wynika, że ok. 30% polskich kobiet pije alkohol w czasie ciąży. Najczęściej w ciąży piją kobiety ze średnim wykształceniem, z małych i średnich miast, zaś najrzadziej – niewykształcone kobiety ze wsi. Według statystyk w Polsce co roku rodzi się nawet 9.000 dzieci cierpiących na zaburzenia rozwojowe spowodowane kontaktem z alkoholem w czasie okresu płodowego. Nie ma bowiem bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży bez narażenia płodu na negatywne konsekwencje. Niezależnie od etapu ciąży alkohol zawsze szkodzi. Stwierdzenie, że kieliszek czerwonego wina wpływa korzystnie na morfologię krwi, to mit. Jeśli przyszła mama pije, to stężenie alkoholu we krwi dziecka jest takie samo, jak u kobiety, a ryzyko dla płodu jest ogromne. Picie alkoholu w czasie ciąży przyczynia się do zwiększenia ryzyka poronienia, przedwczesnego porodu, wystąpienia wad wrodzonych i zahamowania wzrostu płodu. Nieodwracalne wady przyjmują różne formy, od mikrouszkodzeń układu nerwowego i narządów do pełno objawowego poalkoholowego uszkodzenie płodu (FAS).
Alkohol wypijany przez matkę z łatwością przenika przez łożysko i już po 40 do 60 min., po jego spożyciu, we krwi dziecka osiąga on takie samo stężenie jak we krwi matki. Alkohol etylowy utrudnia metabolizowanie cynku i magnezu, redukuje ilość przenoszonego tlenu i składników pokarmowych do łożyska, zmienia strukturę cząsteczkową komórki, opóźnia wzrost komórek i ich różnicowanie. Przedostaje się do płodu poprzez łożysko i nie ulega metabolizmowi, gdyż płód nie posiada odpowiednio wykształconych enzymów odpowiedzialnych za jego trawienie. Wątroba płodu jest niedojrzała, enzymy, które eliminują alkohol z krwi dziecka są słabo wykształcone dlatego płód dużo gorzej radzi sobie z jego przetworzeniem. Alkohol może też osiągnąć większe stężenie we krwi dziecka, niż u matki, gdyż jest wolniej przetwarzany przez wątrobę. Zatem skutki jego obecności są odczuwane przez płód dwa razy dużej niż przez matkę. Prowadzi do powstania różnych defektów, najbardziej jednak uszkadza narządy takie jak mózg, serce, nerki, zaburza procesy neurologiczne i biochemiczne płodu. Szczególnie narażony na niekorzystne działanie alkoholu jest rozwijający się mózg płodu, gdyż alkohol może doprowadzić do obumarcia części komórek mózgowych. Największe uszkodzenia mózgu i układu nerwowego może spowodować alkohol w pierwszych 3-5 tygodniach. Może być przyczyną niedorozwoju fizycznego i umysłowego u dzieci. Alkohol powoduje skurcz naczyń pępowinowych przez co doprowadza do niedotlenienia płodu. Prowadzi to do rozległych uszkodzeń fizycznych i psychicznych. Najbardziej niebezpieczne skutki przynosi alkohol spożywany w pierwszych trzech miesiącach ciąży, wtedy gdy formułują się narządy. Alkohol może być także przyczyną zespołu ADHD, spowodować wrodzone wady serca czy nerek.  U matek pijących alkohol w ciąży, często występują porody przedwczesne jak i poronienia. Dotyczy to również kobiet, które sporadycznie piją niewielkie ilości alkoholu. W Polsce rośnie liczba wcześniaków i dzieci z niską wagą urodzeniową. Za ile takich dzieci odpowiedzialny jest alkohol? Doktor Moskalewicz z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie szacuje, że ich liczba sięga 10.000 rocznie.
Skutki po urodzeniu mogą być bardzo różne i naprawdę drastyczne. Mogą objawiać się opóźnionym wzrostem, osłabieniem koncentracji, uwagi i spowolnieniem reakcji, a tuż po narodzinach może wystąpić trudności w ssaniu, płaczliwość zaburzenia snu, osłabienie drżenia i zmiany napięcia mięśniowego.

Wady wrodzone ARBD (Alkohol Related Birth Defects):

• wrodzone wady serca,
• deformacje kostno-stawowe,
• wady wrodzone nerek,
• zaburzenia widzenia,
• ubytki słuchu,
• rozszczep wargi i podniebienia.

Zaburzenia neurorozwojowe ARND (Alkohol Related Neurodevelopmental Disorder):

• małogłowie,
• nieprawidłowości w budowie mózgu,
• objawy neurologiczne.
Pierwsze raporty o teratogennym (szkodliwym dla płodu) wpływie alkoholu pojawiły się przed około 47 laty. Publikacje te spotkały się na początku z dużym sceptycyzmem. Jednak podjęte później badania, między innymi eksperymentalne badania na gryzoniach dowiodły powagi zagadnienia. Najpowszechniejszym powikłaniem spożywania alkoholu w czasie ciąży jest FAS (Fetal Alcohol Syndrome – Płodowy Zespół Alkoholowy), jako skutek działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Termin FAS zaistniał jako jednostka diagnostyczna w roku 1973. W jego efekcie u dziecka może rozwinąć się opóźnienie umysłowe, dysfunkcja mózgu, zaburzenia psychologiczne. Zespół alkoholowy płodu wiąże się więc z fizycznymi, umysłowymi i behawioralnymi anormalnościami. Dzieci z takim zespołem ma niską wagę urodzeniową, liczne deformacje twarzy i ciała, opóźniony rozwój psychomotoryczny i wady rozwoju. Większość niemowląt z FAS ma trudności z jedzeniem, nie potrafią panować nad impulsywnymi zachowaniami; są nadwrażliwe na bodźce. Nierzadko cierpią na hypertonię (zbyt duże napięcie mięśniowe) lub hypotonię (zbyt małe napięcie mięśniowe).  Dzieci z zespołem FAS mogą mieć niższy niż dzieci zdrowe iloraz inteligencji, zaburzenia uwagi i zdolności uczenia się, a nawet wady serca. FAS powoduje u dziecka szkody w ośrodkowym układzie nerwowym. Ich mózg nie działa prawidłowo, więc mają trudności z funkcjonowaniem zmysłów, objawia się to nadwrażliwością słuchową lub potrzeba silnych bodźców, by dziecko mogło zrozumieć o co chodzi. W późniejszym okresie dzieci maja poważne problemy z nauką (słabą pamięć i koncentrację), kłopoty z myśleniem (zwłaszcza abstrakcyjnym i przyczynowo-skutkowym), nie posiadają zdolności do przetwarzania informacji. Występują problemy z zachowaniem w społeczeństwie, co objawia się nadaktywnością, impulsywnością, drażliwością, zmianami nastrojów od depresyjnych po euforyczne. Nie potrafią analizować skutków swojego postępowania, są emocjonalnie niedojrzale. Nie potrafią także odszyfrowywać podtekstów zawartych w słowach, mimice i gestach, przez co stają się podatne na manipulacje i wykorzystywanie. Dzieci takie bywają nad wyraz ufne i łatwowierne, mają problem z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami i muszą pozostawać pod stalą kontrolą osób dorosłych.
Skutki używania alkoholu przez kobiety ciężarne mogą być różne, dlatego nie wszystkie dzieci obarczone zespołem będą do siebie podobne. Zależy to od okresu ciąży, w którym alkohol został spożyty, od diety kobiety, jej wieku i kultury picia. Niektóre z nich będą w większym stopniu obarczone niż pozostałe. Inne będą wykazywać mniej fizycznych aniżeli związanych z zachowaniem się opóźnień, charakteryzując się przy tym lekkim upośledzeniem umysłowym. Dzieci, które nie posiadają pełnoobjawowego FAS, ale w życiu płodowym były narażone na działanie alkoholu są diagnozowane jako osoby obarczone Fetal Alkohol Effects (FAE). Mogą one charakteryzować się normalnym wzrostem, wyglądem, ich rozwój umysłowy może mieścić się w normie. Jednak tak samo jak dzieci z FAS mogą mieć problemy z zachowaniem, nauką i rozumowaniem.

Cechy charakterystyczne FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) u dzieci:

1) Wady wzrostu – niska waga urodzeniowa, niski wzrost i waga w stosunku do wieku, małogłowie, zaburzenia rozwojowe.
2) Dysmorfie twarzy i ciała – małe, szeroko rozstawione oczy, skrócone szpary powiekowe, opadające powieki, krótkowzroczność, zez, krótki zadarty nos, brak rynienki podnosowej, brak czerwieni wargowej, spłaszczony środek twarzy, słabo rozwinięta szczęka, duże lub źle ukształtowane uszy, wąskie czoło, nierozwinięte paznokcie u rąk i nóg, krótka szyja.
3) Wady układu kostno-mięśniowego i zaburzenia czucia głębokiego, problemy z koordynacją (dziecko może np. złamać rękę i nie czuć tego).
4) Problemy ze słyszeniem, opóźnioną zdolność mówienia. W dwóch niezależnych studiach eksperymentalnych odkryto, że dzieci z diagnozą FAS miały wadę słuchu wynikającą z uszkodzenia receptorów nerwu słuchu.
5) Zmniejszone pole widzenia, słabą pamięć wzrokowa (dziecko może się łatwo gubić nawet w okolicy domu). Najczęściej występująca wada wrodzona dotyczyła dna oka i wyrażała się w hipoplazji (niedorozwoju) nerwu ocznego oraz wzmożonej „pokrętności” naczyń krwionośnych dna oka.
6) Anomalie mózgu. Wykryto między innymi następujące wady: hipoplazja ciała modzelowatego, powiększenie komór mózgowych, hipoplazja eminentia olivea inferior, zubożenie szarej substancji mózgu oraz niedorozwój nucleus caudatus corpus striatum. Generalnie stwierdzono, że alkolol przyczynia się do procesu zamierania komórek – apoptozy w wielu regionach mózgu rozwijającego się płodu.
7) Anomalie w budowie wątroby, serca, nerek, narządów płciowych.
8) Podwyższony próg bólu lub nadwrażliwość na ból.
9) Nadpobudliwość i impulsywność (impuls – działanie – myślenie).
10) Problemy z pamięcią i trudności w uczeniu się (dziecko będzie się skarżyć, że „nic mu nie wchodzi do głowy”, choć się uczy).
11) Zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne, trudności w przewidywaniu konsekwencji swoich zachowań (może np. uciekać z domu).
12) Niekontrolowane napady złości.
13) Skłonność do uzależnień oraz skłonności depresyjne i lękliwość, także podatność na manipulacje.
14) Encefalopatia statyczna u dorosłych, tj.: trudności w odnalezieniu się w społeczeństwie, trudności w osiągnięciu niezależności, trudności w uczeniu się i wykorzystaniu zdobytej wiedzy, napady złego humoru, trudności w zapanowaniu nad impulsywnym zachowaniem, w tym seksualnym.
Z badań statystycznych Uniwersytetu w Waszyngtonie wynika, że nawet troje-pięcioro dzieci na 1.000 urodzeń może być dotkniętych FAS (to więcej niż rodzi się dzieci z zespołem Downa). W Polsce oznacza to  900-1.500 dzieci z FAS rocznie. Alkohol jest w Polsce pierwszą przyczyną zostawiania i zaniedbywania dzieci. Ponieważ FAS i inne zaburzenia rozwojowe będące skutkiem alkoholu są słabo diagnozowane, dzieci często pozostają bez właściwej pomocy i rehabilitacji. Większość dzieci z FAS trafia do domów dziecka lub rodzin zastępczych.
Do postawienia diagnozy FAS według międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 upoważnia stwierdzenie istnienia wymienionych poniżej objawów oraz stwierdzenie spożywania alkoholu przez matkę w okresie ciąży. Trzeba tu przypomnieć, że wino i piwo to również alkohol.

Główne objawy FAS wg ICD-10:

1) Zahamowanie wzrostu dziecka zarówno przed jak i po porodzie.
2) Intelektualne i motoryczne zaburzenia rozwojowe. Intelektualne zaburzenia wyrażają się w niedorozwoju mózgu, trudności w skupieniu uwagi, utrudnieniami w nauce oraz w nadaktywności. Towarzyszyć tu również mogą wady słuchu oraz zmiany na dnie oka, a w konsekwencji pogorszenie funkcji tych zmysłów. Zaburzenia motoryczne mogą wyrażać się między innymi w skurczach i porażeniach mięśni. Syndromowi towarzyszą również uszkodzenia aparatu krążenia, zwłaszcza serca, deformacje dróg moczowych, zniekształcenia kośćca oraz uzębienia.
3) Charakterystyczny wygląd, zwłaszcza twarzy, charakteryzujący się między innymi płaską częścią środkową, słabo rozwiniętą szczęką (mikrognatia), wygładzoną rynienką podnosową oraz dużym odstępem między nosem a górną wargą.
Nie zawsze łatwo jest ustalić konsumpcję alkoholu przez matkę. Wywiad rzadko ujawnia prawdę. Brak również zadawalających testów pomocnych w diagnozie. Rozpoznanie  syndromu może być utrudnione, zwłaszcza gdy oznaki nie są specyficzne i wyraźnie widoczne w określonym wieku dziecka.
Wiele spośród kobiet spożywających alkohol na wiadomość o ciąży przestaje pić. Niestety następuje to zazwyczaj 3 miesiącu, kiedy alkohol zdążył już w sposób nieodwracalny uszkodzić płód.

Spożycie alkoholu w I trymestrze ciąży:

• uszkadza mózg,
• osłabia rozwój komórek,
• atakuje główne organy płodu takie jak serce czy nerki,
• prowadzi do deformacji twarzy,
• powoduje poronienia.

Spożycie alkoholu w II trymestrze ciąży:

• osłabia rozwój mózgu,
• powoduje poronienia zagrażające życiu matki,
• uszkadza mięśnie, skórę, gruczoły, kości i zęby.

Spożycie alkoholu w III trymestrze ciąży:

• osłabia rozwój mózgu i płuc,
• prowadzi do zaburzenia rozwoju wzrostu.
Uświadomienie kobiecie przez środowisko medyczne ryzyka, jakie może nieść picie alkoholu w ciąży, ma znaczący wpływ na podjęcie przez kobietę decyzji o całkowitej abstynencji alkoholowej w czasie ciąży. Wszystkie napoje alkoholowe zawierają tę samą substancję chemiczną – alkohol etylowy. Nie ma znaczenia, czy pijesz drinka, lampkę wina, czy małe piwo. Twoje dziecko pije razem z Tobą. Aby uchronić dziecko, przyszła mama powinna powstrzymać się od spożycia alkoholu w ciąży.

Przeczytaj również:

 1. Palenie w ciąży zabójcze dla płodu!
 2. Sposoby na ból głowy w ciąży
 3. Dieta w ciąży
 4. Porady jak zwalczyć niestrawność
 5. Jak rozpoznać anemię w ciąży?


loading...

Możesz śledzić wszystkie odpowiedzi do tego wpisu poprzez kanał .

5 komentarzy do Czy można w ciąży wypić lampkę wina?

 1. avatar Barbie1290 pisze:

  znam laski co piją i palą w czasie ciąży a potem rodzą nienormalne dzieci

 2. avatar agawa pisze:

  A coraz częściej dzieci przychodzą na świat pijane, bo matka przed porodem łyknęła dla odwagi…

 3. avatar Yola pisze:

  I papierosów też! Bo pije się raz na jakiś czas, a jak się pali, to co dzień…

 4. avatar Gabrysia pisze:

  Powinien być zakaz sprzedaży alkoholu kobietom w ciąży!

 5. avatar Blondie pisze:

  Znam takie nieodpowiedzialne matki, co to piwka nie uważają za alkohol…

Dodaj komentarz


FORUM - bieżące dyskusje

jakie buty męskie wybrać
Dla dzieciaków polecam klapki na lato. My ostatnio zamówiliśmy kilka par na https://butymodne.pl/klapki-dla-dzieci-c25956.html wybraliśmy...
Lokówki
u mnie to nie działa, albo coś nie tak z moimi włosami :D dziwne...
Rehabilitacja
Cześć. Słuchajcie jakiś czas temu uległam wypadkowi w wyniku którego straciłam kończynę dolną...
Kremy do twarzy
A ja lubię Tołpę i Nivea, obie marki mają same zalety:)